Data modyfikacji:

Jak obliczyć BMI?

jak obliczyc bmi

Jak obliczyć BMI?

BMI (body mass index) to wskaźnik, który informuje, czy nasza masa ciała jest prawidłowa. Jest prostym matematycznym wzorem. Określa się go w oparciu o informacje o masie ciała (wyrażonej w kilogramach) i wzroście (wyrażonym w metrach). Aby ustalić BMI, skorzystaj z kalkulatorów dostępnych w sieci lub jego wartość oblicz samodzielnie. Wzór to: waga przez wzrost do kwadratu. Dla 52kg i 1,6m BMI jest to więc 52/2,56 = 20,31.
mniej niż 16 wygłodzenie
16 - 16.99 wychudzenie
17 - 18.49 niedowaga
18.5 - 24.99 wartość prawidłowa
25 - 29.99 nadwaga
30 - 34.99 I stopień otyłości
35 - 39.99 II stopień otyłości
powyżej 40 otyłość skrajna

Wskaźnik BMI nie jest precyzyjnym narzędziem określania wartości wagi, bo nie uwzględnia indywidualnej budowy ciała. Podczas gdy o zdrowiu świadczy poziom tkanki tłuszczowej. Kulturyści mają mało tkanki tłuszczowej, a jednak ich BMI wskazuje skrajną otyłość. Opcją dla wskaźnika BMI jest wzór Brocka-Brugsha, współczynnik Waist-Hip Ratio lub RFM.

Autor: Barbara Szega