Data publikacji:

Jak podzielić ekran na 2?

Praca na podzielonym ekranie pozwala na korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie i jest bardzo lubianym rozwiązaniem zwłaszcza wśród pracowników biurowych. O ile kiedyś do skorzystania z takiej opcji musieliśmy używać specjalnych programów, obecnie funkcja jest integralną częścią systemu Windows, podobnie jak wielu wersji mobilnego Androida. Radzimy więc, jak podzielić ekran na 2.
jak podzielić ekran na 2

Dzielenie ekranu na 2 w systemie Windows

System Windows jest w stanie bardzo szybko podzielić ekran na dwie części, przypisując do każdej z nich otwarty program. Pozwala to nam uniknąć ciągłego przełączania się pomiędzy aplikacjami i sprawdza się też na mniejszych monitorach oraz wyświetlaczach laptopów. Musimy jednak pamiętać, że z opcji tej nie skorzystamy, jeżeli używamy oprogramowania, które działa w trybie pełnoekranowym lub w określonej rozdzielczości – dotyczy to przede wszystkim gier.
Podzielone pole robocze sprawdza się podczas pracy biurowej, edycji grafiki lub plików wideo. Pozwala też wygodnie odtworzyć na jednej stronie ekranu wideo, które uprzyjemni długie godziny spędzone na żmudnym wypełnianiu tabel w arkuszu kalkulacyjnym lub sporządzaniu raportów.
Ekran w Windowsie dzielimy na dwa sposoby. Pierwszy z nich wymaga użycia prostego skrótu klawiaturowego. Klikając w okno z aktywnym programami wciskamy następnie klawisz Windows + lewy lub prawy kursor. Okienko automatycznie zostanie wówczas przeskalowane i umieszczone po wskazanej stronie wyświetlacza czy monitora.
Jeżeli wciśniemy teraz kombinację klawisza Windows + kursor dolny lub górny, zajmowana przez aplikację część ekranu zostanie dodatkowo przedzielona na pół, a jej okienko znajdzie się w dolnym lub górnym rogu Dzięki temu na ekranie możemy mieć aż cztery aktywne okna z programami.
Operację przeprowadzimy również z pomocą myszki lub touchpada. Wystarczy tylko chwycić okno i przeciągnąć je do lewej lub prawej strony pulpitu. Kiedy zauważymy biały obwód okna wskazujący na jego docelową pozycję, puszczamy przycisk, po czym zostaje ono dopasowane do połowy ekranu. W podobny sposób dzielimy też przestrzeń roboczą na cztery części.
Jeżeli chcemy przejść do pracy z aplikacją w standardowym trybie, klikamy prawym przyciskiem na ramce okna i wybieramy opcję „Maksymalizuj”. Wypełni ono wówczas ponownie cały pulpit. Możemy zrobić to również, przeciągając je myszką w stronę górnej krawędzi ekranu.

Dzielenie ekranu na 2 w Androidzie

Ekran możemy podzielić na dwie części także w urządzeniach mobilnych, korzystających z systemu Android. Opcja ta pozwala korzystać teoretycznie z dwóch aplikacji jednocześnie, warto jednak pamiętać, że nie wszystkie będą pracowały w takim trybie. Niestety z powodu liczby wariantów systemu opracowywanych przez poszczególnych producentów, opcja ta może być opisana na różne sposoby i posiadać nieco inną funkcjonalność.
Aby podzielić ekran pomiędzy dwoma aplikacjami, w pierwszej kolejności musimy otworzyć równocześnie każdą z nich. Następnie na ekranie przełączania się pomiędzy programami, który dostępny jest po naciśnięciu przycisku menu u dołu ekranu. Aplikacje pozwalające na otworzenie ich w części ekranu mają specjalną ikonkę znajdującą się w prawym rogu tuż nad ich miniaturką. Wybierając ją, możemy automatycznie przejść do trybu podzielonego ekranu. Jeżeli chcemy wyświetlić drugi program, postępujemy w jego przypadku taki sam sposób.
Zdjęcie: Envato Elements