Data modyfikacji:

Jaki kabel do agregatu prądotwórczego?

Agregaty prądotwórcze znajdują zastosowanie nie tylko w obiektach użyteczności publicznej lub w w zakładach produkcyjnych i magazynach, ale również w zwykłych domach. Stanowią one zapasowe źródło zasilania w wypadku awarii zasilania lub katastrof naturalnych, takich jak powodzie lub huragany, które na dłuższy czas odcinają nas od prądu. W artykule radzimy, jaki kabel do agregatu wybrać.
Top view of roll of white industrial electrical cable on large wooden reel

Rodzaje agregatów prądotwórczych

Jaki agregat prądotwórczy do domu wybrać? Wyróżniamy dwa podstawowe typy generatorów prądu, są to modele jedno- oraz trójfazowe. Te pierwsze wysyłają prąd o standardowym napięciu 230V. Jest ono używane przez większość domowego sprzętu RTV i AGD, od telewizorów po pralki i lodówki. Agregaty jednofazowe sprawdzają się w większości zwykłych gospodarstw domowych.
Agregaty z drugiego typu wytwarzają prąd trójfazowy. Dzielą one energię na trzy części, inaczej fazy, oznacza to, że są w stanie dostarczyć większe napięcie urządzeniom o podwyższonym zapotrzebowaniu na elektryczność. Są to najczęściej różnego rodzaju maszyny, narzędzia warsztatowe i konstrukcyjne. Generatory tego typu sprawdzają się więc w obiektach przemysłowych, magazynach, placach budowy, ale także w domach z trójfazowymi piekarnikami i płytami indukcyjnymi, czy piecami/kotłami elektrycznymi.

Jakie kable do agregatów prądotwórczych?

To, jaki kabel wykorzystamy do generatora prądotwórczego, zależy od tego, czy jest on zamontowany na stałe, czy też wyciągany wyłącznie w razie potrzeby. W tym pierwszym przypadku musimy uzyskać odpowiednią zgodę od naszego dostawcy energii, co będzie wiązało się z przygotowanie zestawu specjalnych dokumentów, które opisują planowaną inwestycję. Jej projekt trzeba zlecić kwalifikowanemu specjaliście.
W następnej kolejności musimy zakupić tzw. sterownik rezerwy zasilania, który automatycznie przełączy zasilanie na agregat, w przypadku przerw w dostawie elektryczności. Urządzenia tego typu łączy się bezpośrednio z siecią budynku.
Wspomniany już specjalista obliczyć moc całkowitą urządzeń zasilanych za pomocą agregatu, a także typ używanego sprzętu. Na tej podstawie przedstawi nam informacje na temat zalecanego przekroju kabla elektrycznego, dzięki czemu zostanie on dopasowany do naszej instalacji.
Do trwałego podłączania generatora prądu używamy standardowych kabli elektrycznych. Musimy jednak pamiętać o podziale, na przewody dla prądu trój- lub jednofazowego. Jeżeli kable są poprowadzone na zewnątrz lub w ziemi powinny posiadać odpowiednio wzmocnioną izolację i być przeznaczone do tego celu.
Ostatnim etapem procesu stałej instalacji agregatu jest formalne wyznaczenie elektryka, która będzie konserwatorem i serwisantem sprzętu. Na koniec system musi zostać odebrany i potwierdzony przez przedstawiciela zakładu energetycznego. Pamiętajmy, że będziemy musieli też wypełnić dodatkowe obostrzenia związane między innymi z przepisami przeciwpożarowymi (odpowiednia wentylacja, obecność gaśnicy itd.).
Jeżeli agregatu używamy wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, jako kabli zasilających używamy przedłużaczy, do których podłączamy sprzęt wymagający zasilania. Oczywiście nie używamy do tego celu zwykłych modeli spotykanych w domach.
Do tego celu wybieramy specjalistyczne przedłużacze ze wzmocnionymi przewodami, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne oraz szczelnymi wtyczkami zapobiegającymi zachlapaniu. Produkty te odznaczają się też najczęściej sporą długością, od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów, która z łatwością pozwala poprowadzić przewód z podwórka lub garażu do wnętrza domu. Dla wygody są zwinięte w szpule, więc użytkownik może dowolnie i szybko zmieniać zasięg przewodu. Pamiętajmy, by dla agregatów trójfazowych i jednofazowych używać przedłużaczy w odpowiednim typie.
Zdjęcie: Envato Elements