Data publikacji:

Odwodnienie rynien: na jakiej głębokości wykonać? Poradnik

Montaż rynien jest niezwykle ważny zarówno dla wielokondygnacyjnego bloku jak i parterowej szopy, bez tego elementu w trakcie ulewnych deszczów lub roztopów nasza działka lub chodniki bardzo szybko zostaną kompletnie zalane. Sytuacja taka prowadzić może do zniszczenia tynków i innych elementów konstrukcyjnych, a także podmywania fundamentów. Zebrana woda musi być jednak odpowiednio odprowadzona, co regulują zapisy prawa budowlanego. Podczas wykonywania odwodnienia pojawia się jednak pytanie, na jakiej głębokości w ziemi podłączyć rury odpływowe?
Worker Finishing Installation of Eaves Roof Gutters
O wykonaniu odpowiednio odwodnienia rynien powinniśmy myśleć już na etapie projektowania budynku, co pozwoli uniknąć błędów i nieprzyjemnych niespodzianek, gdy okaże się, że w danym miejscu nie możemy położyć rur odpływowych lub będziemy zmuszeni rozkopać świeży trawnik.
Średnica rynien odprowadzających wodę (tzw. rur spustowych), a także ich liczba, musi być powiązana z powierzchnią obsługiwanego dachu lub tarasu/balkonu. Obliczeniami w takim wypadku powinien zająć się specjalista, który wskaże nam odpowiednie wartości, w przeciwnym wypadku zmuszeni zostaniemy do zmagania się z rozszczelniającymi się rurami i przelewającymi rynnami dachowymi.

Odwodnienie rynien – dokąd trafia deszczówka?

System odwadniający rury jest zazwyczaj połączony bezpośrednio z rurami kanalizacyjnymi. Oczywiście wykonanie takiego przyłącza nie jest zawsze możliwe, dlatego alternatywą są tutaj najczęściej systemy rozsączające, a więc studnie lub skrzynki chłonne, które są zakopane w ziemi i w bezpieczny oraz powolny sposób równomiernie rozprowadzają wodę w glebie.
Wielkość tych zbiorników należy również dopasować do średniej ilości wody spływającej z budynku. Tu ponownie pomocna może okazać się porada specjalisty. Studnie lub skrzynie tego typu zakopujemy na głębokości do 3 metrów, nie bliżej niż 2 metry od budynku.

Odwodnienie rynien – na jakiej głębokości je wykonujemy?

System doprowadzający deszczówkę z rur spustowych do kanalizacji lub zbiorników rozsączających nosi nazwę drenażu liniowego. Na jakiej więc głębokości należy podłączyć drenaż do rynien? Tradycyjnie zależy to od głębokości, na którą zimą zamarza grunt, przyłącze powinno znajdować się poniżej jej. Ze względu na różnice w klimatyczne, wartość ta jest nieco inna w różnych regionach Polski, waha się ona od 80 centymetrów na południowym-zachodzie Polski, po 1,4 metra na północnym-wschodzie. Zazwyczaj instalatorzy decydują się zakopać drenaż średnio już metr poniżej powierzchni gruntu, zdarza się, że drenaż jest umieszczony jeszcze płycej.
Rury drenażowe układane są z drobnym spadkiem, który ułatwia spływ wody, wynosi on średnio ok. 0,4-0,5%. Od zewnątrz powinny być one wyłożone geowłókniną filtracyjną (zalecana gramatura 200 gm2), zapobiegającą ich zapychaniu się i zamulaniu. Zabezpieczenie to możemy wykonać samodzielnie lub już uprzednio przygotowany produkt.
Rury przed zakopanie obsypuje się z boków żwirem, o frakcji ziaren w przedziale 16-32 mm, na odległość do 15 cm. Następnie przysypujemy warstwą żwiru mającą ok. 30 cm.
Zdjęcie: Envato Elements