Data modyfikacji:

Rozdzielnica elektryczna: jak podłączyć?

Rozdzielnica elektryczna to urządzenie, którego zadaniem jest rozdzielanie energii elektrycznej w sposób zapewniający dotarcie prądu do każdego odbiornika w pomieszczeniu. W rozdzielnicy znajduje się odpowiednia aparatura ułatwiająca użytkownikowi dostęp do podstawowych elementów odpowiadających za bezpieczeństwo elektryczne. Rozdzielnica jest równocześnie osłoną dla wewnętrznej aparatury modułowej przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, kurz itp. Konstrukcja rozdzielnicy elektrycznej jest z reguły mało skomplikowana. Z jednej strony pojedynczym kablem doprowadza się do niej energię elektryczną ze skrzynki głównej, a z drugiej – wyprowadza poszczególne obwody elektryczne.
Rozdzielnica elektryczna

Rodzaje rozdzielnic elektrycznych

Podstawowym podziałem rozdzielnic elektrycznych (biorącym pod uwagę ich konstrukcję) jest podział na:
  • rozdzielnice tablicowe – inaczej zwane rozdzielnicami bezpiecznikowymi. Są one najczęściej wykorzystywane w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych oraz niewielkich budynkach firmowych. W przypadku rozdzielnic tablicowych wewnętrzną aparaturę modułową instaluje się bezpośrednio w jej wnętrzu. Rozdzielnica taka jest z reguły wykonana ze stalowej blachy i mocowana podtynkowo lub natynkowo;
  • rozdzielnice skrzynkowe – bardzo podobne do tablicowych, choć są od nich zdecydowanie większe. W tego typu rozdzielnicach możemy zainstalować znacznie więcej aparatury modułowej i dlatego używa się ich w zdecydowanej większości w budynkach przemysłowych;
  • rozdzielnice szafowe – wykorzystywane do zasilania bardzo dużych tzw. prądów roboczych.
Innym podziałem rozdzielnic elektrycznych jest podział uwzględniający sposób i miejsce montażu. Dlatego też wyróżniamy rozdzielnice natynkowe, podtynkowe, zewnętrzne i hermetyczne. Te ostatnie mają za zadanie zabezpieczenie aparatury wewnętrznej przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz wilgocią.
Oprócz powyższych podziałów rozdzielnic różnią się one między sobą dopuszczalną liczbą modułów, które możemy w nich zastosować. W związku z tym wskazane jest, by przy wyborze odpowiedniej rozdzielnicy kierować się dopasowaniem do instalacji i łatwością przy montowaniu odpowiednich modułów.

Podstawowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej

Bardzo ważnym elementem wyposażenia rozdzielnicy jest tzw. wyłącznik różnicowoprądowy (różnicówka). Wyłącznik ten posiada wbudowany wewnętrzny przekładnik Ferrantiego, którego podstawowe zadanie to kontrolowanie stanu obwodu elektrycznego. W przypadku gdy w obwodzie dochodzi do zwarcia i upływu prądu elektrycznego, wyłącznik różnicowoprądowy automatycznie przerywa działanie obwodu. Różnicówka jest więc istotnym elementem całej instalacji elektrycznej, zapewniającym jej ochronę przeciwpożarową, jak również ochronę przeciwpożarową budynku.
Współcześnie w rozdzielnicy elektrycznej montuje się tzw. ochronniki przeciwnapięciowe, zwane burzowymi. Ich zadanie to ochrona instalacji elektrycznej przed rezultatami przepięć powstającymi na skutek uderzeń pioruna.
Istotnym, choć często pomijanym elementem składowym domowej rozdzielnicy elektrycznej jest rozłącznik główny. Rozłącznik ten daje możliwość szybkiego odłączenia całej instalacji od zasilania. Jest to przydatne zwłaszcza przy wykonywaniu prac naprawczych czy też odłączenia prądu na czas dłuższej nieobecności mieszkańców.
Przydatnym elementem rozdzielnicy mogą okazać się lampki sygnalizacyjne. Umożliwiają one szybkie stwierdzenie, czy w danych punktach przyłączeniowych jest napięcie, a co za tym idzie, dają możliwość wykrycia ewentualnej awarii.
Kolejnym składnikiem przydatnym w rozdzielnicy jest licznik energii elektrycznej. Licznik daje możliwość bieżącej analizy zużycia prądu bez konieczności dokonywania odczytu na liczniku głównym, znajdującym się najczęściej w skrzynce poza budynkiem.
Dodatkowymi elementami w domowej rozdzielnicy elektrycznej mogą być styk pomocniczy do ograniczników przepięć oraz tzw. przekaźnik priorytetowy. Pierwszy z nich informuje użytkownika o konieczności wymiany ogranicznika przepięć, drugi zaś ma za zadanie wykrycie urządzeń odpowiedzialnych za duży pobór mocy.

Podłączenie rozdzielnicy elektrycznej

Podłączenie rozdzielnicy najlepiej jest zlecić fachowcowi zajmującemu się tym zawodowo. Wynika to z faktu, iż rozdzielnice elektryczne posiadają różnego typu wejścia zasilania. W zdecydowanej większości są to tzw. przepusty znajdujące się zarówno w dolnej, jak i w górnej części obudowy. W celu przeprowadzenia przez nie przewodów należy je najpierw wyłamać.
Wnętrze rozdzielnicy zawiera szereg elementów zamontowanych na specjalnej szynie DIN. W celu podłączenia rozdzielnicy należy najpierw do szyny dołożyć krawędź górną, a następnie docisnąć krawędź dolną. W zdecydowanej większości w rozdzielnicach elektrycznych znajdują się gotowe szyny z oznaczeniami N i PE, do których należy podłączyć obwody odpływowe i przewody zasilania energii elektrycznej. Po ich podłączeniu możemy przystąpić do montażu szyny z aparatem oraz podłączenia pozostałych przewodów.
Wszystkie powyższe czynności tylko z pozoru wydają się mało skomplikowane, dlatego montażu rozdzielnicy elektrycznej powinna wykonać osoba doświadczona, dobrze znająca się na swojej robocie.
Na koniec warto wspomnieć, że przygotowując rozdzielnicę elektryczną, trzeba zliczyć wszystkie obwody budynku, doliczyć sprzęt dodatkowy oraz niezbędne urządzenia ochronne, a także wziąć pod uwagę możliwość jej rozbudowy. Z reguły zaleca się zwiększenie obliczonej ilości miejsca o nie więcej niż 20%, a dzięki temu będziemy mieli pewność, że w przyszłości nasza rozdzielnica nie będzie za mała.
Olga Sadowska
Olga Sadowska

Magister Dziennikarstwa i Medioznawsta na UW. Na co dzień zajmuję się szeroko pojętym marketingiem ze szczególnym uwzględnieniem SEO. W wolnych chwilach pochłaniam ogromną liczbę książek o różnorakiej tematyce. Miłośniczka kotów, jazdy na rowerze, karaoke i wakacji nad polskimi jeziorami.