Data modyfikacji:

Jaki gaz do migomatu do spawania?

W spawalnictwie obecnie spotyka się różne metody spajania elementów. Najpopularniejszą techniką jest bez wątpienia spawanie metodą MIG oraz MAG. Stosowana jest w spawaniu przemysłowym, profesjonalnym, ale również amatorskim. Ta metoda odbywa się w osłonie specjalnych gazów osłonowych. Ich zastosowanie ochrania zarówno ciekły metal, jak i łuk elektryczny. Urządzenie, które pozwala nam na taki zabieg, to migomat. Jego niewątpliwą zaletą jest przede wszystkim niezawodność, bardzo duża wydajność oraz prostota obsługi. Dodatkowo efekty spawania są rewelacyjne, właśnie dzięki zastosowanym gazom ochronnym. Dlaczego do spawania używa się gazów osłonowych? Ich zastosowanie ma chronić tworzącą się spoinę przede wszystkim przed szkodliwym działaniem powietrza oraz zapewnić możliwie najlepsze warunki do jarzenia się łuku elektrycznego niezbędnego do utworzenia jeziorka ciekłego metalu. Metody MIG oraz MAG różnią się od siebie przede wszystkim zastosowanym do spawania gazem osłonowym. Jaki zatem gaz do migomatu wybrać?
gaz do migomatu

Jaki gaz do spawania?

Zastanawiasz się, jaka spawarka do domu będzie najlepsza? Jaki gaz do spawania wybrać? W pierwszej kolejności zacznijmy od tego, czym tak właściwie różnią się metody MIG oraz MAG.

MIG (Metal Insert Gas)

Jest metodą spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych, w której do połączenia metali dochodzi poprzez podgrzanie ich łukiem. Proces spawania odbywa poprzez topienie drutu elektrodowego, który podawany jest do migomatu ze stałą prędkością za pomocą specjalnego bębna. Metoda ta jest najczęściej stosowana do spawania aluminium oraz stopów miedzi.

MAG (Metal Active Gas)

Jest metodą spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych, takich jak dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem. Sposób topienia i podawania elektrody jest taki sam jak w metodzie MIG, różnica polega na zastosowaniu innego gazu osłonowego. Tą metodą spawa się głównie konstrukcje ze stali niskostopowych i niestopowych.

Gaz do migomatu. Jaki wybrać?

Gazy osłonowe nie tylko chronią obszar spawania przed działaniem warunków atmosferycznych, ale często też grają kluczową rolę w procesie spawania. Oto najczęściej spotykane gazy stosowane w migomatach.

Sprawdź, jaka spawarka inwertorowa będzie najlepszym wyborem

Dwutlenek węgla

Jest bardzo dobrym chłodziwem, przez co skutecznie chroni układ spawalniczy przed przegrzaniem. Nie jest jednak najpopularniejszy, ponieważ nie zapewnia tak dobrych właściwości mechanicznych powstałej spoiny, w porównaniu z innymi gazami, oraz powoduje powstanie podczas spawania dużych ilości dymu i pyłu spawalniczego. Najczęściej stosowany jest jako składnik mieszaniny z argonem przy spawaniu metodą MAG.

Argon

Jest gazem stosowanym szczególnie tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko narażenia obszaru spawania na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Posiada znakomite wartości do jonizacji łuku elektrycznego. Stanowi bazę do przygotowania mieszaniny gazów osłonowych.

Hel

Stosowany jest samodzielnie lub w mieszaninie z argonem. Spawanie w osłonie helu pozwala na szybki proces spajania oraz zapewnia dobrej jakości spoiny. Jednak jego wadą jest utrudnione jarzenie się łuku elektrycznego.

Tlen

Bez niego spawanie nie byłoby możliwe. Nie jest sam w sobie gazem osłonowym, jednak stosuje się go w połączeniu z innymi gazami. Tlen zapewnia czystość płomienia spawalniczego oraz zapewnia otrzymywanie odpowiednich temperatur spawania.

Wodór

Zwiększa prędkość spawania. Spoiny powstałe w wyniku spawania w osłonie wodoru cechują się bardzo wysokimi właściwościami mechanicznymi.

Azot

Stosuje się samodzielnie lub jako dodatek do wodoru. Spawanie w osłonie azotu sprawdza się przy spajaniu stali nierdzewnych (INOX).

Autor: Przemysław Mańka