Data publikacji:

Jak dobrać moc przyłączeniową?

Każde gospodarstwo domowe korzysta z różnorakich mediów, w tym także należy wymienić zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilość energii, jaką zużywamy, zależna jest od urządzeń, w które nasz dom jest wyposażony, oraz od częstotliwości ich użytkowania. Mają na to wpływ również domownicy. Jesteśmy w stanie kontrolować zakup odpowiednich urządzeń, poznając ich klasę energetyczną i wybierając te energooszczędne. Zależy nam bowiem na niskim poborze prądu, co z kolei wiąże się z niskimi rachunkami. Warto więc przed podjęciem większych bądź mniejszych decyzji, zgłębić istotne pojęcia, takie jak choćby moc przyłączeniowa, po to, by dopasować ją do naszych potrzeb.

moc przyłączeniowa

Czym jest moc przyłączeniowa?

Gdy już zdecydujemy się na zakup sprzętów elektrycznych i elektronicznych, będziemy zmuszeni do oszacowania ich łącznej mocy oraz do poinformowania o niej dystrybutora energii, podczas składania wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Parametrem, który wówczas będzie informował nas o największym dopuszczalnym poborze energii, podanym w kilowatach (kW) w czasie użytkowania sprzętu, będzie moc przyłączeniowa.

Wynika z tego, że jest ona zależna od liczby oraz mocy poszczególnych urządzeń elektrycznych w domu, zarówno tych, które już posiadamy, jak i tych, których zakup dopiero planujemy. Zamówiona we wniosku moc przyłączeniowa, powinna zostać przez nas nieco zawyżona ponad faktyczne zapotrzebowanie, ponieważ wraz z szybkim, nieustającym rozwojem technologii, w naszych domach pojawia się coraz więcej nowoczesnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Unikniemy tym sposobem składania wniosków o dodatkowe jej zwiększenie.

Nasuwają się więc kluczowe pytania: Jaka moc przyłączeniowa? Jak prawidłowo ją oszacować?

Jaka moc przyłączeniowa?

Aby prawidłowo oszacować moc przyłączeniową, należy zsumować moce wszelkich urządzeń elektrycznych posiadanych w gospodarstwie domowym, pozyskane z tabliczek znamionowych. Szczególną uwagę należy poświęcić sprzętom, które pracują przez długi czas w normalnym trybie, jak na przykład lodówka.

Wynik, który uda nam się uzyskać, powinniśmy następnie przemnożyć przez tak zwany współczynnik jednoczesności. W przypadku budynków jednorodzinnych można przyjąć, że wynosi 0,6. Przyjmujemy go, ponieważ urządzenia, które wzięliśmy pod uwagę do obliczeń, nie zawsze będą działały w tym samym czasie. Nie musimy obawiać się o dokładność i konieczność tych rachunków, gdyż uwzględnienie niezbędnych danych, precyzyjne określenie zapotrzebowania, warunków oraz charakteru sieci leży po stronie lokalnego zakładu energetycznego.

Istnieje także możliwość obliczenia mocy przyłączeniowej przy użyciu specjalnego kalkulatora, wskazując takie parametry jak powierzchnia budynku, liczba i rodzaj urządzeń, rodzaj kotła oraz jego sprawność. Nie bez znaczenia okazać się może miejsce zamieszkania, miejscowość i gmina.

Pomimo wskazówek, jak sprawdzić moc przyłączeniową, należy pamiętać, że podjęte przez nas na własną rękę obliczenia, mogą nieco różnić się od tych dokonanych przez konkretnego dystrybutora energii elektrycznej.

Moc przyłączeniowa – dom jednorodzinny

Jaka moc przyłączeniowa do domu? W przypadku mocy przyłączeniowej domu jednorodzinnego, który posiada standardowe oświetlenie, podłączenie urządzeń RTV i AGD oraz trójfazowy licznik, najmniejsza wartość mocy wynosić będzie ok. 12 kW. Jeśli instalacja zostanie poszerzona o kuchenkę elektryczną, wzrośnie do ok. 16 kW. W sytuacji, gdy dom ogrzewany jest przy użyciu energii elektrycznej, moc nie może wynosić mniej niż 25 kW i będzie wzrastać, wraz ze wzrostem powierzchni budynku.

Istotny jest fakt, iż do mocy przyłączeniowej dystrybutor dopasowuje zawsze zabezpieczenie przedlicznikowe. Zatem w przypadku przekroczenia umownej wartości następuje tak zwane „wybicie bezpieczników”. Dochodzimy tu więc do pojęcia mocy umownej.

Moc umowna

Definiowana jest jako maksymalna moc urządzeń elektrycznych, dla której zgodnie z podpisaną umową dystrybutor zobowiązuje się dostarczyć energię. Należy wiedzieć, że moc umowna nie może być wyższa niż wartość mocy przyłączeniowej, która wymaga dopasowanej odpowiednio infrastruktury energetycznej.

Moc przyłączeniowa a moc umowna

Reasumując, wartość mocy przyłączeniowej jest wielkością mocy, na jaką zaprojektowano i zainstalowano przyłącze do konkretnego obiektu. Stanowi maksymalną wartość mocy, którą użytkownik jest w stanie pobrać z sieci elektroenergetycznej.

Jeżeli pobór mocy przez urządzenia przekroczy wartość mocy przyłączeniowej, zadziała zabezpieczenie w przyłączu – bezpiecznik. Natomiast w przypadku przekroczenia mocy umownej, użytkownik zobowiązany jest ponieść dodatkowe opłaty uwzględnione w jego taryfie. Ilość zużytego w naszym domu prądu zależy od nas samych, warto więc starać się, by właściwie ją kontrolować.