Data publikacji:

Odprowadzenie wody z rynien: jak prawidłowo wykonać?

Skuteczne odprowadzanie wody z rynien jest obowiązkiem prawnym każdego właściciela działki, na której znajduje się nieruchomość. Taki wymóg jest uzasadniony z uwagi na to, że wykonując odpowiedni system odprowadzający, możemy sporo zyskać. Deszczówkę można wykorzystać do podlewania roślin czy mycia narzędzi, okien, elewacji i samochodu. W ten sposób możliwe jest ograniczenie zużycia wody bieżącej nawet o 50%. Dowiedz się, jak wykonać odprowadzenie wody z rynien i jakie masz możliwości w tym zakresie.
odprowadzenie wody z rynien

Odprowadzenie wody z rynien – przepisy

Odprowadzenie deszczówki z rynny to proces, który został uregulowany prawnie w Prawie wodnym i Ustawie o zaopatrzeniu w wodę, Kodeksie cywilnym oraz rozporządzeniach Ministra Infrastruktury. Według przepisów wody nie wolno kierować na ulicę czy sąsiednie działki. W miastach możliwe jest odprowadzanie deszczówki do kanalizacji deszczowej lub zbiorczej pod warunkiem uiszczenia stosownych opłat.
Dodatkowy podatek od deszczu muszą zapłacić właściciele galerii handlowych, magazynów czy hal produkcyjnych, których budynki zajmują ponad 3500 m2, zabudowania obejmują więcej niż 70% danej działki, a w okolicy nie znajduje się kanalizacja deszczowa. Za odprowadzanie wody do własnego gruntu nie będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów.

Odprowadzenie wody z rynny do ogrodu

Czy wodę z rynien można odprowadzić? Wodę z rynien nie tylko można, ale wręcz trzeba odprowadzać. Można kierować ją na własny nieutwardzony grunt, do zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych i studni. Szczególną uwagę na wykonanie wydajnego systemu odprowadzania wody powinni zwrócić wszyscy ci, którzy zamieszkują grunty nieprzepuszczalne.
Wówczas posesja jest najbardziej narażona na postępujące uszkodzenia fundamentów, piwnic czy błoto i rozległe kałuże wokół domu. Po zamontowaniu systemu odprowadzania możliwe jest wykorzystywanie deszczówki do podlewania roślin w ogrodzie, prac gospodarczych czy mycia samochodu. Jak prawidłowo wykonać odprowadzenie wody z rynien w poszczególnych przypadkach?

Odprowadzenie deszczówki z rynien do studni chłonnej

Jak odprowadzić wodę z rynny do ziemi? W przypadku kiedy chcemy dostarczać wodę do studni chłonnej, najpierw konieczne jest odprowadzenie wody z rynien do drenażu. To efektywne rozwiązanie niezależnie od wielkości dachu, terenu i ilości opadów. Na wykonanie tego rodzaju instalacji, podobnie jak zbiorników zbierających deszczówkę, można obecnie uzyskać liczne dofinansowania. Żeby zrealizować to przedsięwzięcie, konieczne będzie zamocowanie na końcu rynny osadnika, rozprowadzenie wody drenażem przez trawnik, a na końcu wprowadzanie wody do studni chłonnej.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, czy studnia chłonna znajduje się przynajmniej w odległości 3–5 metrów od granic. Ze względu na konieczność wykorzystywania rozwiązania w dużych odległościach od sieci wodociągowej, stosuje się je przeważnie na wsi. Ciąg drenarski może mieć do 20 metrów i musi posiadać odpowiedni spadek, dzięki czemu może zapewniać komfortowe warunki do samodzielnego spływania wody. Na jakiej głębokości odprowadzenie wody z rynien będzie sensowne? Można to robić nawet 50 centymetrów pod ziemią, jednak zaleca się wykonywanie odwodnienia pod granicą przemarzania gruntu.

Odprowadzenie wody z rynien do zbiornika naziemnego

Zbiorniki naziemne są tanim sposobem na odprowadzanie wody z rynien. Mogą być wykonane z betonu lub tworzyw sztucznych. Ustawić je można praktycznie w dowolnym miejscu, co jest ich dużą zaletą. Do zbiornika zazwyczaj mocuje się kranik lub wąż ogrodowy. Na każde 25 metrów kwadratowych połaci dachowej musimy zarezerwować przynajmniej metr sześcienny miejsca w zbiorniku na wodę. Alternatywą dla zbiorników naziemnych są podziemne, np. w postaci wcześniej wspomnianej studni chłonnej czy zbiorników rozsączających, które przy okazji dbają o grunt.
Jak samemu zrobić odwodnienie z rynien? Przy wylocie rynien trzeba zamontować siatki, które umożliwią odseparowanie wody od większych zanieczyszczeń. Zbiornik przyłączamy do rur spustowych, wykorzystując do tego dedykowany do konkretnego rozmiaru rynny zbieracz z zaworem. Dzięki niemu wodę można odprowadzić do zbiornika za pomocą wężyka, mając jednocześnie stałą kontrolę nad jej ilością. W razie potrzeby można regulować przepustowość systemu. Jeśli zachodzi taka konieczność, można połączyć ze sobą kilka zbiorników. Najpopularniejsze są te o kształcie prostopadłościanu lub walca, ale obecnie znaleźć można nawet zbiorniki, które wyglądem przypominają zupełnie inne przedmioty, takie jak wielkie donice czy skały.

Odprowadzenie wody z rynien na trawnik

Tymczasowe odprowadzenie wody z rynien na trawnik do momentu, aż nie zainstalujemy zbiornika czy drenażu, ma sens, jednak pozostawanie przy tej możliwości na stałe niesie za sobą ryzyko. Niestety wiele osób decyduje się na samodzielne odprowadzanie wody w ten sposób bez wykonywania żadnych dodatkowych instalacji. Woda odprowadzana w ten sposób może prowadzić do podtopień w niektórych miejscach, a także uszkadzać fundamenty czy ściany budynków. Oprócz tego oczywiście woda wyprowadzona z jednego miejsca w drugie w ten sposób zostaje bezpowrotnie utracona i nie mamy już możliwości jej ponownego wykorzystania.
Jeśli jednak ostatecznie zdecydujemy się na odprowadzanie wód opadowych do gruntu, pamiętajmy o tym, by ich rozsączanie odbywało się w sposób jak najbardziej równomierny. System powinien być zaprojektowany przez fachowców, ponieważ podczas jego konstruowania trzeba wziąć pod uwagę czynniki takie jak rodzaj gruntu, jego przepuszczalność, powierzchnia zlewni oraz poziom wód gruntowych. Świetnym rozwiązaniem jest wybór skrzynek lub tuneli rozsączających.
Zdjęcie: Envato Elements
Patrycja Wojas
Patrycja Wojas

Medycyna, lotnictwo, motoryzacja – to moje największe pasje. W wolnych chwilach maluję obrazy i wypoczywam z najbliższymi osobami w różnych krajach. Kocham podróże!