Data modyfikacji:

Ogrodzenie panelowe z podmurówką: jak wykonać?

Jeśli planujemy ogrodzenie posesji domu jednorodzinnego, to ogrodzenie panelowe z podmurówką jest trwałym i ekonomicznym wyborem. Oprócz tego praktycznie nie wymaga konserwacji. Jeśli chodzi o montaż, to jedynie słupki wymagają betonowania. Podmurówka jest zakładana na sucho, przez wsunięcie elementów prefabrykowanych w betonowe obejmy na słupkach, czyli bez konieczności robienia wykopów i szalunków, co znacznie ogranicza koszty i czas wykonania. Jeśli chodzi o wygląd, ogrodzenie panelowe jest estetyczne i wygląda minimalistycznie. Starannie wykonane i otoczone zadbanym ogrodem, może prezentować się dobrze przez długie lata.
ogordzenie panelowe

Rodzaje ogrodzeń domów jednorodzinnych

Rodzaj ogrodzenia jest zależny przede wszystkim od wymiarów działki, a co za tym idzie długości samego płotu. Jeśli chcielibyśmy grodzić wielohektarową posiadłość, jedynym wyborem byłaby siatka leśna, spotykana przy autostradach, gdyż kwadratowa działka jednohektarowa to ponad 1,2 kilometra płotu. Zatem w przypadku typowej, dziesięcioarowej działki, będziemy potrzebować około 120 metrów ogrodzenia. Wprawdzie tę długość mogą skracać istniejące płoty sąsiadów, ale z kolei wydłużają ją prostokątne wymiary działki, które zdarzają się stosunkowo często. W przypadku długiej i wąskiej działki, pł

Zatem jeśli mamy do wykonania od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu metrów płotu, możemy wybrać tradycyjną siatkę ogrodzeniową rozciągniętą na słupkach, która jest wprawdzie najtańsza, ale dość kłopotliwa w utrzymaniu. Kolejna możliwość to eliminujące wady siatki, ale również stosunkowo tanie panele ogrodzeniowe, wykonane ze zgrzewanych prętów stalowych – koszt jednego panelu o długości 250 cm wynosi średnio między 80 a 160 zł, zależnie od wysokości i grubości prętów (zwykle 3,8 - 5 mm). Dodatkową zaletą jest to, że ogrodzenia panelowe zwykle dostępne są w formie gotowego systemu z podmurówką (około 60 zł za element 2,5 mb), obejmami na słupki (ok. 20 zł/szt.) i słupkami (ok. 40-50 zł/szt.) oraz elementami łączącymi. Najsolidniejszym, ale też najdroższym wyborem jest ogrodzenie przęsłowe, czyli wykonane ze sztywnych i ciężkich kwater, składających się najczęściej z metalowej spawanej ramy i dekoracyjnego wypełnienia.

Oczywiście do wyboru pozostaje jeszcze ogrodzenie murowane, ale raz, że jest ono drogie, a dwa, że w przypadku niewielkich domów wygląda kuriozalnie, a dodatkowo blokuje przepływ powietrzna na małej działce. Mur tłumaczy się tylko jeśli chcemy odgrodzić się od ruchliwej szosy. Natomiast ciekawą alternatywą dla muru litego jest wykonane na bazie tej samej technologii, co ogrodzenia panelowe, ogrodzenie gabionowe. Jest ono wykonane z koszów z siatki zgrzewanej, wypełnionych naturalnym kamieniem. W przypadku gabionów należy pamiętać, by wypełniać je kamieniem typowym dla danej lokalizacji, czyli np. w terenach jurajskich kamieniem wapiennym. Zdecydowanie natomiast dla domów jednorodzinnych odrzucić należy ogrodzenia przemysłowe z prefabrykatów betonowych.

Ogrodzenie panelowe na podmurówce – zalety i wady

Podstawowe zalety ogrodzeń panelowych wynikają z technologii ich produkcji. Dzięki swoim licznym atutom w połączeniu ze stosunkowo niską ceną zdobywają one ogromną popularność. Ogrodzenia panelowe są wykonane ze zgrzewanych prętów stalowych, ułożonych w formie kratownicy. Połączenia zgrzewane są trwałe i odporne na naprężenia. Dodatkowo panele posiadają poziome przetłoczenia, które nadają im formę przestrzenną, zapewniającą sztywność, podobną do tych z ogrodzeń przęsłowych. Dzięki temu, w przeciwieństwie do siatki, ogrodzenia panelowe nawet po wielu latach pozostają równe i sztywne. Ogrodzenia panelowe są też odporne na korozję, gdyż gotowe panele poddawane są procesowi cynkowania ogniowego, które zabezpiecza je w całości szczelną i trwale związaną z powierzchnią powłoką. Niektórzy producenci oferują też panele dodatkowo powlekane izolacją z tworzywa, najczęściej w neutralnym, ciemnozielonym kolorze. Tak zabezpieczone ogrodzenie nie wymaga malowania i nie koroduje nawet przez kilkadziesiąt lat.

Kolejną zaletą jest też szybkość montażu, która wynika z tego, że ogrodzenia panelowe są sprzedawane jako rozwiązanie systemowe. Można więc dokupić do nich pasujące słupki, łączenia oraz podmurówki. Montaż ogrodzeń panelowych jest więc tani i szybki, gdyż nie ma konieczności spawania czy szalowania elementów betonowych. Podmurówka jest bardzo ważnym elementem płotu, gdyż nie tylko zabezpiecza przed możliwością przechodzenia pod nim małych zwierząt, ale też częściowo ogranicza wrastanie chwastów w ogrodzenie, ułatwiając do niego dostęp i chroniąc przed korozją. Jest też stabilnym i widocznym wyznaczeniem granicy działki.

Jak każde rozwiązanie, ogrodzenie panelowe posiada też pewne wady, np. konieczność docinania paneli na wymiar, przy ogrodzeniach o niewielkiej długości albo o skomplikowanym kształcie. W przypadku tańszych produktów, wykonanych ze zbyt cienkiego drutu (poniżej 3,8 mm) w stosunku do wymiarów panelu, jego sztywność może być niezadowalająca. To samo tyczy się podmurówek, które, gdy są zbyt cienkie, mogą nie posiadać wystarczającej wytrzymałości. Dlatego istotne jest sprawdzenie jakości i referencji producenta przed dokonaniem zakupu.

Ogrodzenie panelowe z podmurówką montaż

Montaż ogrodzenia panelowego, podobnie jak w przypadku każdego płotu, zaczynamy od oczyszczenia terenu z roślinności i wyznaczenia linii ogrodzenia za pomocą sznurka budowlanego, zgodnie ze punktami wyznaczonymi przez geodetę oraz w porozumieniu z sąsiadami. Wcześniejsze uzgodnienie, czy płot ma przebiegać dokładne w granicy działki, czyli w połowie znajdować się u sąsiada, czy też powinien kończyć się na granicy i być w całości po naszej stronie, może zaoszczędzić w przyszłości wiele problemów.

Po wyznaczeniu linii w terenie, należy dokonać pomiaru długości za pomocą taśmy mierniczej, a nie lasera, gdyż tylko ona zapewni rzeczywisty pomiar długości, uwzględniający spadki i nierówności terenu. Następnie obliczamy, ile paneli, elementów betonowych oraz słupków będzie potrzebne, zakładając przy tym około 5-10% rezerwy na docinki i ewentualne uszkodzenia podczas budowy. Panele dostarczane są na paletach, pakowane w folię zabezpieczającą. Słupki można kupić wraz z systemem albo niezależnie w składzie budowlanym nabyć słupki hutnicze o odpowiedniej grubości, które jednak trzeba będzie samodzielnie dociąć i pomalować, a także zabezpieczyć od góry przez dostępem wody za pomocą plastikowych kapturków. Prefabrykowaną podmurówkę kupujemy w systemie z betonowymi obejmami na słupki, do których następnie podmurówka jest wsuwana, bez konieczności betonowania. Podłużne elementy prefabrykowane powinny posiadać zbrojenie, nadające mu wytrzymałość na naprężenia.

Następnie przystępujemy do wykopania lub wywiercenia otworów fundamentowych do betonowania słupków. Głębokość jest zależna od stabilności podłoża, przyjmuje się jednak, że powinna ona wynosić około 60-80 cm, natomiast przy słupkach narożnych oraz podtrzymujących bramy i furtki należy wykonać głębszy (około 1 m) i szerszy fundament. Następnie umieszczamy w środku wykopu słupek, który należy najpierw ustawić w pionie, używając poziomicy i zasypując kawałkami gruzu lub kruszywem, w razie potrzeby usztywniając elementami drewnianymi, które później usuniemy. Słupki muszą być rozmierzone i posadowione precyzyjnie, gdyż przy długości przęsła 2,5 mb, nawet niewielkie odchylenia mogą powodować spore różnice, co może skutkować wręcz niemożliwością montażu paneli.

Fundament zalewamy mieszanką betonową ze zwykłego cementu portlandzkiego w proporcjach 1 objętość cementu na 3 objętości piasku. Do mieszanki w trakcie zalewania można dorzucić kawałki gruzu, jednak wyłącznie betonowego lub ceramicznego – w żadnym wypadku nie dodajemy chłonących wodę porowatych bloczków betonowych, a tym bardziej styropianu. Fundamenty pod słupki nie wymagają zbrojenia. Zalany beton pozostawiamy do związania na minimum tydzień przed rozpoczęciem montażu paneli.

Kiedy fundamenty zwiążą zakładamy na słupki prefabrykowane obejmy betonowe, w które następnie wkładamy prefabrykowane podmurówki. W przypadku terenu o sporych różnicach wysokości, może zaistnieć potrzeba zebrania ziemni z wyższej części przęsła i przesunięcia jej niżej dla miejscowego wyrównania powierzchni, aby podmurówka nie wisiała w powietrzu. W przypadku szczególnie stromych miejsc, jedynym rozwiązaniem będzie wykonanie krótszych przęseł. Panele przykręcamy do słupków za pomocą specjalnych metalowych obejm z podkładkami z tworzywa i dostarczanych w komplecie śrub ocynkowanych. Po zainstalowaniu całego płotu, należy dokonać wizualnej oceny jego równości z różnych kierunków, a następnie wyregulować ewentualne odchylenia i ostatecznie dociągnąć śruby. W ten sposób mamy już gotowe ogrodzenie panelowe.

Autor: Szymon Wachal