Data modyfikacji:

Hulajnoga elektryczna - przepisy. Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

W ostatnich latach opanowały chodniki i ścieżki polskich miast. Stały się bardzo szybkim i wygodnym środkiem transportu, dostępnym w opcji wypożyczenia lub zakupu własnego egzemplarza. Hulajnogi elektryczne stały się już na tyle popularne, że konieczne było uregulowanie ich przepisami. Jak należy poruszać się hulajnogą elektryczną? Jak wyglądają przepisy kodeksu drogowego odnośnie hulajnogi elektrycznej?
hulajnoga eletryczna

Hulajnoga elektryczna. Jakie przepisy? Prawo o ruchu drogowym

Podobnie jak w wypadku rowerów, hulajnogi elektryczne wymagają znajomości odpowiednich przepisów. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, ich specyfikacji, sposobów poruszania się czy uprawnień, zostały uregulowane w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która obowiązuje od 20 maja 2021 roku (z późniejszymi nowelizacjami)

Dawniej poruszający się hulajnogami byli traktowani jak piesi, nie mogli też korzystać ze ścieżek rowerowych. 

Ustawa też precyzyjnie określiła, czym jest hulajnoga elektryczna. Jest to „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”. 

Hulajnoga elektryczna. Najważniejsze przepisy

Ustawa określa przepisy dla osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi, UTO (urządzeniami transportu osobistego) oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. My skupimy się wyłącznie na przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych. 

Poruszając się hulajnoga elektryczną, należy pamiętać, że pieszy ma przed nią pierwszeństwo. Czy to na chodniku, czy na przejściu dla pieszych. 

Zabronione jest poruszanie się hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu czy innych zabronionych substancji (np. narkotyków). 

Zabronione jest przewożenie hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt czy dużych przedmiotów i bagażu (dotyczy bagażu przewożonego na urządzeniu, a nie plecaka założonego na plecy). Hulajnogą elektryczną nie możemy też holować innych pojazdów. 

Parkując hulajnogę elektryczną, należy pozostawić ją w wyznaczonym do tego miejscu lub ewentualnie na chodniku, równolegle tuż przy jego zewnętrznej krawędzi tak, by pojazd nie blokował ani utrudniał przejścia pieszym. 

Nie ma obowiązku poruszania się hulajnogą elektryczną w kasku, jednak dla własnego bezpieczeństwa zaleca się poruszanie w kasku rowerowym. 

Uprawnienia do poruszania się hulajnoga elektryczną 

Kto może kierować hulajnogę elektryczną? Dla osób w przedziale od 10 do 18 roku życia wymagana jest posiadanie uprawnień tych samych, co w przypadku roweru. Wystarczy więc karta rowerowa lub prawo jazd kategorii AM, A, B lub T. Osoby powyżej 18 roku życia nie muszą posiadać takiego uprawnienia. 

Dzieci poniżej 10 roku życia mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Zabronione jest poruszanie się po chodnikach czy ścieżkach rowerowych.

Gdzie można jeździć hulajnoga elektryczną? 

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym daje też nadzieję na bezpieczne poruszanie się dla wszystkich uczestników ruchu, o ile każdy będzie stosował się do przepisów. O pierwszeństwie pieszych już wspomnieliśmy wyżej, to teraz rzecz najważniejsza, gdzie można poruszać się hulajnogą elektryczną? Według obowiązujących przepisów hulajnogą elektryczną powinniśmy poruszać się według tej kolejności: 

Najpierw należy korzystać ze ścieżki rowerowej lub pasa ruchu przeznaczonego dla rowerów, jeżeli wyznaczony jest w tym kierunku, w którym poruszamy się hulajnogą elektryczną (maksymalna prędkość 20 km/h). 

W przypadku braku ścieżki lub wyznaczonej części pasa, hulajnogą możemy poruszać się po drodze, na której maksymalna dopuszczalna prędkość to 30 km/h (jadąc z prędkością nie większą niż 20 km/h). 

Kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się w ostateczności chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy nie ma wyżej wymienionych opcji. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. 

Przypominamy! Maksymalna prędkość dla hulajnogi elektrycznej poruszającego się po drogach lub wyznaczonym dla rowerów fragmencie pasa to 20 km/h. 

Hulajnogi elektryczne przepisy – listopadowa nowelizacja przepisów 

Nowelizacja przepisów o hulajnogach elektrycznych, obowiązuje od listopada 2021 roku. Zmiany w przepisach dokładnie określają specyfikacją techniczną pojazdu, dla którego będą stosowane przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. 

W myśl nowych przepisów hulajnoga elektryczna to pojazd: 

 • o długości maksymalnej 1,4 metra, 
 • o maksymalnej szerokości 90 cm, 
 • o maksymalnej masie 30 kg, 
 • posiadający jedno źródło białego lub żółtego światłą z przodu, 
 • posiadający jedno czerwone światło pozycyjne z tyłu, 
 • posiadający z boku światła odblaskowe, 
 • posiadający przynajmniej jeden sprawny i skuteczny hamulec, 
 • wyposażony w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy, 
 • posiadający podpórkę umożliwiającą stabilne ustawienie hulajnogi, 
 • oraz posiadający numer seryjny umożliwiający identyfikację pojazdu. 

W specyfikacji nie ma jednak nic o maksymalnej prędkości pojazdu. Producenci mogą więc udostępniać pojazdy pozwalające na rozwinięcie większej prędkości. W praktyce zakładają jednak oni blokady, umożliwiające poruszanie się z maksymalną prędkością 20 km/h, czyli taką, jaka obowiązuję w przepisach dotyczących poruszania się hulajnogą elektryczną. Niestety często zdjęcie tej blokady jest stosunkowo proste. 

Wszystkie pojazdy wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2022 roku, będą musiały być wyposażone w powyższą specyfikację. Pojazdy o niezgodnych parametrach teoretycznie nie będę dopuszczone do ruchu, a w przypadku braków w wyposażeniu, będzie można otrzymać mandat od 50 do 200 PLN. 

Gdzie można jeździć hulajnogą – podsumowanie przepisów

 • Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po ulicy? Tak, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, na obszarze nie ma drogi rowerowej. Po drugie, maksymalna prędkość pojazdów poruszających się po jezdni wynosi 30 km/h.
 • Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku? Tak, ale tylko w wypadku, gdy nie ma dostępnej ścieżki rowerowej i ograniczenie prędkości na jezdni przekracza 30 km/h. Kierujący hulajnogą ma jednak obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym.
 • Gdzie można zaparkować hulajnogę elektryczną? Parkowanie pojadu powinno się odbyć w wyznaczonym do tego miejscu. Jeśli takiego wydzielonego obszaru nie ma, hulajnogę należy zostawić na chodniku, który ma więcej niż 150 cm szerokości, jak najdalej od jezdni, czyli po zewnętrznej części chodnika.

Hulajnoga elektryczna - ranking

Autor: Konrad Zieliński