Data publikacji:

Jak znaleźć wodę na działce?

Własne ujęcie wody na działce to wygoda oraz realna oszczędność pieniędzy. Budowa studni nie jest trudna, a pozwala uniezależnić się od publicznego wodociągu. Jest to rozwiązanie polecane również letnikom, którzy na swoich działkach nie posiadają przyłącza wody. Możliwość budowy własnej studni uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy teren na którym znajduje się działka jest zasobny w wodę. Jak to sprawdzić? Jak znaleźć wodę na działce?

studnia

Gdzie szukać wody na działce?

Zastanawiasz się, jak samemu znaleźć wodę na działce? Najprostszym rozwiązaniem będzie rozmowa z sąsiadami dotycząca zasobności danego terenu w wodę. Należy postarać się zdobyć informację, czy na sąsiednich działkach funkcjonują studnie oraz czy jest w nich wystarczająco dużo wody.

Dobrze jest zapytać również, na jakiej głębokości występuje woda, a także czy jej poziom lub ilość ulega znacznym wahaniom, np. sezonowym. Uzyskanie tego typu informacji pozwala określić, czy w danej lokalizacji możliwe będzie wykopanie własnej studni, oraz odpowiednio zaplanować jej położenie.

Przeczytaj, jak wygląda budowa wędzarni krok po kroku

Metoda elektrooporowa

Znalezienie wody na działce umożliwia również przeprowadzenie odpowiedniej ekspertyzy geofizycznej, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jest to metoda elektrooporowa, która polega na elektrycznym sondowaniu podziemnych warstw ziemi, które różnią się opornością (te zawierające wodę posiadają od kilkudziesięciu do kilkuset omometrów). Wykorzystanie czterech elektrod (2 zasilających i 2 pomiarowych) rozmieszczonych we właściwej konfiguracji pozwala na opracowanie profilu geologicznego w danym położeniu.

Podobną metodą jest tomografia elektrooporowa zwana potocznie obrazowaniem, która stanowi połączenie profilowania i sondowania elektrooporowego. W tym przypadku również używa się elektrod, które muszą zostać rozmieszczone równomiernie wzdłuż profilu. Aparatura wybiera właściwe elektrody, dokonując jednocześnie pomiarów równoważnych serii sondowań. Ich rezultat to dwuwymiarowy przekrój opornościowy, który wskazuje złoża wody w danej lokalizacji.

Jak znaleźć źródło wody na działce – wykorzystaj różdżkę

Osoby prywatne, które zastanawiają się, jak znaleźć źródło wody na działce, mogą skorzystać z usług różdżkarzy. Jest to dość popularna metoda wskazująca, gdzie szukać wody na działce. Drgania różdżki oznaczają zakłócenia radiestezyjne, które występują w ziemi na styku odmiennych struktur. Mogą one być efektem obecności w danym miejscu podziemnego pokładu wody, ale również uskoku geologiczny lub duża podziemnej instalacja.

Brak wychyleń różdżki można tłumaczyć zarówno brakiem wody w danym miejscy, jak i istnieniu rozległej, równomiernie rozłożonej warstwy wodonośnej. W związku z tym metoda nie należy do najdokładniejszych, ale jej zaletą jest dostępność i stosunkowo niska cena.

Polecamy: Budowa pieca chlebowego

W miejscu wskazanym przez różdżkę można wykonać próbny odwiert, który odpowie na pytanie, na jakiej głębokości zlokalizowane jest sklepienie oraz spąg warstwy wodonośnej. Dodatkowo pozwoli on również ustalić miąższość oraz granulację gleby, co umożliwi prawidłowe oszacowanie głębokości i wydajności potencjalnej studni.

Z posiadania własnej studni wynika wiele zalet, które przewyższają koszt tego typu inwestycji. Najpierw należy jednak skutecznie odnaleźć źródło wody na działce. W przypadku braku sieci wodociągowej w danej lokalizacji, przeprowadzenie specjalistycznej ekspertyzy zaleca się jeszcze przed zakupem działki.

Autor: Grzegorz Woźniak