Data publikacji:

Książki o katastrofie w Czarnobylu

Książki o Czarnobylu to lektury wciągające i jednocześnie wstrząsające. Autorzy wielu z nich wykonali gigantyczną pracę reporterską i rzetelnie przejrzeli archiwa oraz publikacje na temat wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Oto najciekawsze książki o Czarnobylu.

ksiażki o czarnobylu

Katastrofa w Czarnobylu. Najlepsze książki i reportaże

26 kwietnia 1986 miała miejsce najpotężniejsza w historii XX wieku awaria technologiczna – katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu, położonym niedaleko granicy ukraińsko-białoruskiej i około 110 km od Kijowa. Skażony został obszar do 146 000 km² na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się po całej Europie.

Siły ratunkowe, lekarze oraz politycy Związku Radzieckiego i krajów ościennych wszystkie swoje siły skierowali na minimalizowanie wpływu eksplozji na zdrowie ludzi. Jej konsekwencje odczuwalne są do dziś. Książki o Czarnobylu dają obraz tego, jak wiele szkód wyrządziła katastrofa – warto po nie sięgnąć. Przedstawiamy najlepsze reportaże poruszające tę tematykę.

  1. Swietłana Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości
  2. Kate Brown, Czarnobyl. Instrukcje przetrwania
  3. Paweł Sekuła, Likwidatorzy z Czarnobyla
  4. Adam Higginbotham, O północy w Czarnobylu. Nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie

1. Swietłana Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości

Książka o Czarnobylu, która ukazała się 2012 roku, nadal głęboko porusza. Autorka przez kilkanaście lat dokumentowała losy ludzi i zwierząt mieszkających na skażonych terenach.

Dwadzieścia lat po katastrofie Swietłana Aleksijewicz wróciła do Czarnobyla, żeby porozmawiać z ludźmi, dla których ten dzień był końcem świata. Wielu z nich nie powinno już żyć. Opowiedzieli jej o tym, co wydarzyło się wtedy, i o tym, co widzą 20 lat później, m.in. o ponad dwóch milionach Białorusinów, których zapomniano przesiedlić ze strefy skażonej, o dzieciach, które nie mają włosów i zwierzętach o smutnych oczach, które zamieszkały w opuszczonych gospodarstwach. A także o dziwnych stworach, które pojawiły się po katastrofie w okolicznych rzekach i lasach.

Autorka pokazuje w swoim reportażu o Czarnobylu nie tylko obraz tragedii, ale też istoty nazwanej homo sovieticus – osoby bezgranicznie oddanej państwu i lekceważącej siebie, bardziej obawiającej się reakcji zwierzchnika niż promieniowania jądrowego i jednocześnie bezradnej wobec władzy. Uważa się, że książka Aleksijewicz jest pomnikiem i jednocześnie hołdem złożonym ofiarom Czarnobyla.

2. Kate Brown, Czarnobyl. Instrukcje przetrwania

Kate Brown jest profesorem historii na Uniwersytecie w Maryland. Jest specjalistką w dziedzinie atomowych klęsk. Za swoją inną książkę „Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne” otrzymała wiele nagród. Przez kilka lat w Czarnobylu przeprowadziła setki wywiadów z mieszkańcami Strefy Wykluczenia, z politykami radzieckimi oraz zagranicznymi specjalistami od atomu.

Efektem jej pracy jest szczegółowy opis wydarzeń, które nastąpiły tuż po katastrofie. Bohaterowie opisani przez Brown pokazują przede wszystkim, jak starali się przeżyć. Poznamy punkt widzenia m.in. partyjnego kierownictwa, urzędników średniego szczebla, lekarzy, ekspertów i zwykłych mieszkańców.

3. Paweł Sekuła, Likwidatorzy z Czarnobyla

Ta lektura pokazuje katastrofę w Czarnobylu oczami tzw. likwidatorów Czarnobyla, czyli łotewskich i estońskich obywateli ZSRR i ich rodzin, którzy w latach 1986-1988 na obszarze Ukrainy i Białorusi zostali wezwani do przymusowej pracy przy usuwaniu skutków katastrofy jądrowej.

W tej książce o Czarnobylu znajdziemy wiele relacji i osobistych przeżyć, odczuć i przemyśleń likwidatorów, począwszy od stawienia się na miejsce tragedii, pracę w czarnobylskim reaktorze, bunt, aż po zmaganie się z codziennością ZSRR po powrocie do domu i heroiczną walkę o odzyskanie zdrowia.

4. Adam Higginbotham, O północy w Czarnobylu. Nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie

To reportaż o Czarnobylu, który czyta się jak thriller. Adam Higginbotham miał dostęp do odtajnionych akt i nieopublikowanych dotąd wspomnień, przeprowadził też wiele wywiadów. Przedstawił nieznaną historię Czarnobyla, świadectwo wydarzenia, które na zawsze zmieniło świat. „O północy w Czarnobylu” to zwieńczenie ponad dziesięcioletniej reporterskiej pracy nad nieznaną historią katastrofy – nieopowiedzianą i ukrywaną przez ponad trzy dekady.

Autorka: Agnieszka Jastrzębska